Metabolisme Vitamin B6

https://www.infogizi.com

Didalam bahan makanan, bentuk vitamin B6 terdapat sebagai pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamin, pyridoxamin-5 phosphate, dan pyridoxal-5 phosphate. Untuk manusia dan binatang, semua bentuk ini mempunyai aktivitas…

Fungsi Pyridoxin

https://www.infogizi.com

PYRIDOXIN Terdapat tiga ikatan organic yang mempunyai bioaktivitas Pyridoxin ialah: pyrodoxin,pyridoxal dan pyridoxamine; pyridoxine berbentuk suatu alcohol, sehingga seharusnya disebut prydoxol. Fungsi Pyridoxine Fungsi pyridoxine…