Preformed Vitamin A dalam Makanan

https://www.infogizi.com

Preformed vitamin A dalam bahan makanan hewani terdapat dalam bentuk ester dengan asam lemak, terutama dengan asam stearad, asam palmitad dan asam oleat. Vitamin A…