https://www.infogizi.com

Zat Besi Pada Wanita Hamil

Zat besi (Fe) lebih mudah diserap dari usus halus dalam bentuk Ferro. Penyerapan ini mempunyai mekanisme autoregulasi yang diatur oleh kadar ferritin yang terdapat didalam...