www.infogizi.com

Metabolisme Niacin

Bentuk aktif niacin adalah niacinamida yang diperlukan oleh segala jenis sel jaringan hidup. Tryptophane merupakan precursor dan 60 mg tryptophane setara dengn 1 mg niacin...

 
https://www.infogizi.com

Niacin atau Asam Nicotinat

Asam Nicotinat Asam nicotinat telah dikenal oleh para ahli biokimia sejak 1867, tetapi pengenalannya sebagai suatu vitamin anti-pellarga baru dimulai tahun 1937. Terdapat dua struktur...