https://www.infogizi.com

Kadar dan Fungsi Karbohidrat Di Dalam Tubuh

Penentuan karbohidrat di dalam makanan. Kadar karbohidrat di dalam makanan tidak ditentukan secara langsung, tetapi dengan metode yang disebut “carbohydrate by difference”. Disini karbohidrat mencakup...

 
https://www.infogizi.com

Karbohidrat Dalam Makanan

Disakarida di dalam bahan makanan juga hanya ada tiga jenis yang mempunyai arti gizi, ialah sukrosa, maltose dan laktosa. Laktosa hanya dijumpai pada hewani, yaitu...