https://www.infogizi.com

Fungsi Pyridoxin

PYRIDOXIN Terdapat tiga ikatan organic yang mempunyai bioaktivitas Pyridoxin ialah: pyrodoxin,pyridoxal dan pyridoxamine; pyridoxine berbentuk suatu alcohol, sehingga seharusnya disebut prydoxol. Fungsi Pyridoxine Fungsi pyridoxine...